Kenniscentrum OFGV

Het Kenniscentrum OFGV biedt een gevarieerd en kwalitatief goed cursus- en opleidingsprogramma. Het zijn merendeels Mbo- en Hbo-opleidingen die kunnen leiden tot een erkend diploma of certificaat. Medewerkers van overheidsorganisaties werkzaam op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu kunnen bij ons aankloppen.

Cursusaanbod Kenniscentrum OFGV

Het cursusaanbod van het Kenniscentrum OFGV wordt voortdurend aangevuld met nieuwe cursussen en opleidingen. Houd daarom deze website goed in de gaten.

Hier vindt u het cursusaanbod van Kenniscentrum OFGV >>

CRKBO certificaat

De kwaliteit van opleidingen is geborgd door certificering en inschrijving in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Er wordt daarbij lesgegeven door (CRKBO) gecertificeerde docenten met praktijkervaring. Het merendeel van de opleidingen voldoet aan de WABO-kwaliteitscriteria 2.1.


  Nieuws

  • Op 22 februari heeft de Bodemdag plaatsgevonden. Ongeveer 80 collega's hebben deelgenomen aan deze dag. Lees meer>>

  • Op 1 februari was de uitreiking certificaten Omgevingskunde module Energie. Alle studenten zijn geslaagd! Lees meer>>