EmailLinkedIn

Menu

001 B Verdiepingscursus vergunningvrij bouwen

belangrijkste regels met betrekking tot vergunningvrij bouwen en recente uitspraken op dat gebied

Door het volgen van deze verdiepingscursus krijgt u de laatste update van de belangrijkste regels met betrekking tot vergunningvrij bouwen en recente uitspraken op dat gebied.

Inleiding:

Per 1 november 2014 zijn de nieuwe regels voor vergunningvrij bouwen van kracht. De nieuwe regels grote invloed op het bepalen of een bouwwerk vergunningvrij is of niet. Met name achtererfgebied en het niet meer mogen ‘optellen’ van artikel 2 en artikel 3 heeft grote gevolgen in met name het buitengebied. Daarnaast breken de nieuwe regels nadrukkelijk met de bestaande jurisprudentie op het gebied van ‘krijtstrepen’ en de wijze van beoordelen van uitbreidingen van bijbehorende bouwwerken.

Doelgroep

Bent u werkzaam bij bouw- en woningtoezicht, een veiligheidsregio of een omgevingsdienst en bent u belast met vergunningverlening of toezichthouder in de
bouw.

Instroomeisen

- Bouwkundige opleiding op MBO niveau of vergelijkbaar door ervaring verkregen niveau
- Basiskennis van de wettelijke procedures rondom het omgevingsrecht.

Programma

U leert meer over:
Een globale inhoudsopgave van deze verdiepingscursus:

 1. Korte herhaling van de belangrijkste uitgangspunten zoals ze op dit moment gelden, gericht op gewijzigde interpretaties en inzichten en de vragen van de medewerkers. De wijzigingen sinds die tijd worden meegenomen (o.a. in het kader van veiligheidszones, etc.). Specifieke vragen waarop zal orden ingegaan zijn:
  a. De regels voor tijdelijke bouwwerk;
  b. De bepaling van erf, achtererfgebied en bebouwingsgebied;
   De regels in geval van monumenten en (rijks)beschermde stads- of dorpsgezichten;
  d. De overige bijzonder bepalingen.
 2. Bespreken van de jurisprudentie en enkele belangrijke onderdelen. Hierbij wordtin ieder geval ingegaan op:
  a. de gevolgen van het vergunningvrij zijn van een ‘uitbreiding van een bijbehorend bouwwerk’,
  b. wat mag nu wel niet meegenomen worden bij een bouwaanvraag als het gaat om vergunningvrije delen, c. de vraag wanneer nu wel of niet sprake is van ‘erf’, en
  d. mantelzorg, inclusief de relatie met de BAG
  Daarnaast zal jurisprudentie die de afgelopen tijd is ontstaan worden meegenomen;
 3. Casus uit de eigen praktijk

Resultaat

Aan het eind van deze verdiepingscursus:
- Weet u (weer) hoe de regels voor vergunningvrij bouwen in elkaar zitten
- Bent u op de hoogte van de belangrijkste regels voor bijbehorende bouwwerken
- Bent u op de hoogte van actuele jurisprudentie rondom erf, achtererfgebied en bebouwingsgebied
- Kunt u praktijksituaties beter beoordelen op eventuele vergunningplicht


Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 2 dagdelen. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Toetsing en lesmateriaal

De cursisten ontvangen een bewijs van deelname . Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Wabo

- Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B Casemanagen en Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.