EmailLinkedIn

Menu

0121 Cursus Ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit is een moeilijk begrip en er zijn verschillende definities ervan in omloop. Het openbaar ministerie  omschrijft ondermijnende criminaliteit als misdaad die maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin schaadt. Dit soort criminaliteit wordt vaak gepleegd in criminele samenwerkingsverbanden en gaat niet zelden gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie.  Meer weten over ondermijning? volg deze cursus!


Criminele markten en hun kenmerken

Hiervoor werden voorbeelden gegeven van de markten van synthetische drugs en hennep. Naast deze markten zijn nog andere markten te onderscheiden. Voorbeelden zijn mensenhandel (inclusief vrouwenhandel),mensensmokkel, cocaïne, heroïne, illegale vuurwapenhandel, milieucriminaliteit, cybercrime en financieel-economische criminaliteit (fraude). Al het illegale verdiende geld stroomt op de een of andere manier weer in de legale economie; het witwassen is daardoor ook in al deze markten een belangrijk onderdeel.
Voorbeelden
• Strafrechtelijk onderzoek naar fraude met mest en afval bij biovergistings installaties
• Vervoeren van cocaïne naar Groot Brittannië dat verstopt was in een lading staal door een onderneming
• Illegaal toepassen van de insecticide fipronil
• Het wiswassen van crimineel geld bij ondernemingen,  zoals horeca, handel in auto’s en verhuur van woningen en bedrijfspanden

Rol bevoegd gezag/handhaving

Uit de voorbeelden blijkt ook dat het bestuur een rol vervuld, bijvoorbeeld bij het verlenen van een vergunning, of het aannemen van een melding. Ook de handhavers komen hiermee in aanraking wanneer zij de vergunning dan wel algemene regels (bij bijvoorbeeld bouw en milieu) gaan controleren. Zowel de vergunningverlener als de handhandhaver moet de signalen van ondermijnende criminaliteit herkennen. 

Doelgroep

Vergunningverlener en handhandhaver

  Instroomeisen

- MBO-4 

Programma

U leert meer over:
De criminele markten hebben allemaal hun eigen specifiek crimineel werkproces. Daarom komen tijdens de workshops ook de verschillende markten aan bod. Aan de hand van deze criminele werkprocessen komen de kenmerken waaraan een handhaver eventuele criminaliteit  ondermijnende  in zijn/haar werkomgeving kan herkennen aan bod. Dit wordt gedaan ten eerste door de behandeling van verschillende casussen vanuit de verschillende markten te bespreken. Ook wordt aan de deelnemers casussen van markten voorgelegd waaruit ze zelf de kenmerken moeten gaan benoemen. Ook wordt er tijd gegeven om ervaringen rondom dit thema met elkaar uit te wisselen.

 Resultaat

Aan het eind van deze cursus:
- Zult u de signalen van ondermijnende criminaliteit herkennen.

 Opleidingsduur en studiebelasting

 1 dag, 6 uren

  Wabo

- Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B, onderdeel Activiteitenbesluit

Toetsing en lesmateriaal

De cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

 Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

 Data en locatie


Data en locatie zijn afhankelijk van het actuele cursusaanbod.

 Aanmelden

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.