EmailLinkedIn

Menu

027 Landelijke Juristendag

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) organiseert in samenwerking met FUMO, RUD-Drenthe, OD-Groningen, OD-IJsselland, RUD-NHN, OD-Utrecht de eerste landelijke juristendag: een netwerkdag voor en door alle juristen werkzaam en in dienst bij overheden.

Thema van deze dag : “Maak Kennis en deel Kennis”
met als motto: De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Adequaat toezicht en handhaving van bodemregelgeving kan niet zonder ketentoezicht, dus samenwerking!

Er is de afgelopen jaren veel veranderd zowel op het organisatorische vlak, als ook wat betreft nieuwe regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de oprichting van de omgevingsdiensten, de reorganisaties bij zowel de ILT als bij de politie en de op stapel staande Omgevingswet. In het belang van adequaat ketentoezicht zullen alle spelers elkaar weer moeten vinden, structureel informatie moeten gaan uitwisselen en dus ook meer moeten gaan samenwerken.
Daarom is het van belang dat toezichthouders en handhavers in de gelegenheid worden gesteld om nieuwe kennis op te doen, informatie uit te wisselen en kennis met elkaar te maken.
Toezicht en handhaving is een complex werkveld, met veel spelers en nieuwe ontwikkelingen spelen een grote rol. Het is eveneens van belang dat deze complexiteit en ontwikkelingen goed bij het bestuur, directies en beleid in beeld zijn. Op dit congres is hiervoor ook de nodige aandacht

Datum

Donderdag 3 oktober 2019

Locatie

Provincie Flevoland, Visarenddreef 1 in Lelystad

Tijd

09.30-16.30 uur (inloop 9.00 uur)

Voor wie:

Juristen, adviseurs, die werkzaam en in dienst bij overheden.

Concept programma

Op dit moment wordt de laatste hand aangelegd aan het programma.

09.30 uur: Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers

10.00 uur: Welkomstwoord Paul Schuurmans, directeur OFGV

10.10 uur:  Dagvoorzitter Ramon Blok

10:15 uur: Actualiteiten Omgevingsrecht en Awb (1) Kars de Graaf & Hanna Tolsma

11:15 uur: Pauze

11:30 uur: Actualiteiten Omgevingsrecht en Awb (2) Kars de Graaf & Hanna Tolsma

12:30 uur: Lunchen / netwerken

13:30 uur: Workshops 1ste ronde:

  1.  Natuur en PAS –Tanja Tuenter
  2. Omgevingsvergunning milieu onder de Omgevingswet – Maaike Bekooij
  3. Energie Transitie en Handhaving – Kars de Graaf en Hanna Tolsma
  4. Warme overdracht bodemtaken Klaas van der Veen

14:15 uur: Workshops 2de  ronde:

  1.  Warme overdracht bodemtaken Klaas van der Veen
  2. Omgevingsvergunning bouw onder de Omgevingswet  – Maaike Bekooij
  3. Energie Transitie en Handhaving – Kars de Graaf & Hanna Tolsma
  4. Natuur en PAS - Tanja Tuenter

15:00 uur: Netwerken onder het genot van een hapje en een drankje

16:00 uur: Afsluiting

Kosten

Voor de prijs van deze netwerkbijeenkomst verwijzen wij u naar tarieven.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op via e-mailadres opleidingen@ofgv.nl.

Aanmelden netwerkdag

Klik in onderstaande tabel op de datum en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor de netwerkdag.