EmailLinkedIn

Menu

034 Basiscursus Wet Milieubeheer

Wilt u basiskennis opdoen van de Wet milieubeheer en andere relevante wetgeving? Dan is deze cursus geschikt voor u! Leer tijdens deze cursus meer over het beoordelen en het uitvoeren van werkzaamheden op basis van de uitgangspunten van de Wet milieubeheer.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor medewerkers die belast zijn met werkzaamheden op het gebied van Bouwen en RO die basiskennis van de Wet milieubeheer en andere relevante milieuwetgeving willen opdoen.

Programma

Tijdens deze cursus leert u meer over:

  • De hoofdlijnen van het stelsel van het milieurecht, zorgplichten
  • De plaats van het milieurecht binnen het omgevingsrecht
  • De belangrijkste milieuwetten en uitvoeringsbesluiten in het bijzonder het Activiteitenbesluit
  • Omgevingsvergunningen Milieu (type C en OBM)
  • Meldingen
  • Externe Veiligheid en kwetsbare objecten
  • Geurgevoelige objecten
  • Toepassing van de opgedane kennis in BOUW  en RO/bestemmingsplannen
  • Bevoegde overheden en hun taken binnen het milieurecht

Resultaat

Na afronding van deze cursus beschikt u over de basiskennis van de Wet milieubeheer en de toepassing van de algemene en direct werkende regels bij omgevingsvergunningen, integraal beoordelen van meldingen en het uitoefenen van toezicht.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 1 dag. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Toetsing en cursusmateriaal

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie

De datum voor deze cursus maken we nog bekend.

Data en locatie zijn afhankelijk van het actuele cursusaanbod.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.