EmailLinkedIn

Menu

042D Cursus Propaan PGS19 en PGS22

Propaantanks worden gebruikt als brandstof voor verwarmingsdoeleinden, maar ook om brandbare gassen op te slaan die worden gebruikt als snij gas in de metaalindustrie. Ook op bouwlocaties komen mobiele propaantanks steeds vaker voor. Opslag en gebruik van propaan is aangeduid als een gevaarlijke risicovolle activiteit. De opslag van propaan (maximaal 2 tanks van 13 kuub) is opgenomen in het Activiteitenbesluit, van waaruit wordt verwezen naar de PGS19. Deze PGS19 geeft voorschriften voor de opslag van propaan in tanks. De PGS22 geeft voorschriften voor de toepassing van propaan, bijvoorbeeld in de (wegen)bouw, bij dakbedekking en bij het drogen van gewassen.

Doelgroep

De cursusdag is bedoeld voor medewerkers van omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met opslag en gebruik van propaan.

Instroomeisen

 • MBO werk- en denkniveau. Aantoonbaar door vooropleiding en/of functie.
 • Basiskennis van het inrichtingenrecht.
 • Werkervaring is niet vereist.

Programma

U leert meer over:

 • Karakteristieken van propaan/butaan.
 • PGS19: opslag van propaan 
  • Opzet, indeling en belangrijke voorschriften 
  • Constructie van tanks 
  • Onderdelen van een installatie 
  • Inspectie en onderhoud 
  • Veiligheidsafstanden en relatie met Bevi.
 • PGS22: toepassing van propaan (beknopt)
  • Opzet, indeling en belangrijke voorschriften
 • Casuïstiek

De lesstof wordt door middel van praktijkvoorbeelden en casuïstiek verduidelijkt.

Resultaat

Aan het eind van deze cursus bent u op de hoogte van regels met betrekking tot opslag van propaan vanuit Activiteitenbesluit of vergunning en vanuit de PGS19 en toepassing ervan vanuit de PGS22, en heeft u handvatten aangereikt gekregen om een controle op juiste uitvoering van deze regels goed uit te kunnen voeren.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 2 dagdelen. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B, Generieke deskundigheidsgebieden Milieu.

Toetsing en lesmateriaal

De cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie

Data maken wij nog bekend.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.