EmailLinkedIn

Menu

048 Basiscursus bodem en bodembeschermende voorzieningen / NRB

Bron: Karina Groen K.
Wilt u meer kennis opdoen op het gebied van bodem en bodem beschermende voorzieningen? Dan is deze cursus van toepassing voor u. Tijdens deze cursus leert u meer over wat bodembescherming bij activiteiten inhoudt, hoe verwaarloosbaar bodemrisico (NRB) vertaald wordt naar voorzieningen en de vereisten van voorzieningen.

Doelgroep

Bent u werkzaam bij een Omgevingsdienst en actief op het gebied van Bodem en bodem beschermende voorzieningen? Dan is deze cursus geschikt voor u.

Instroomeisen

  • Basiskennis inrichtingenrecht.  Aantoonbaar door vooropleiding en/of functie.
  • Werkervaring is niet vereist.

Programma

U leert meer over:

  • Inleiding bodembescherming
  • Wet bodembescherming
  • Besluit bodemkwaliteit
  • Bodembescherming in omgevingsvergunningen en algemene regels
  • De NRB
  • Gelijkwaardige bescherming bij afwijkingen
  • Toezicht en handhaving bodembescherming
  • Casuïstiek

Resultaat

Aan het eind van deze cursus kunt u bodembescherming vertalen naar concrete voorzieningen en kent u de vereisten voor die voorzieningen.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 2 dagen. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B, Generieke deskundigheden, Milieu.

Toetsing en lesmateriaal

De cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie

3 en 10 oktober 2019

Data en locatie zijn afhankelijk van het actuele cursusaanbod.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.