EmailLinkedIn

Menu

049A Verdiepingscursus Lucht, industriële luchtemissies & NeR in het Activiteitenbesluit en omgevingsvergunningen

Leer alles op het gebied van emissies voor type C bedrijven

In deze verdiepingscursus krijgt u meer informatie over de opname van de NeR in het Activiteitenbesluit en de consequenties voor type C bedrijven. U krijgt meer kennis over bijvoorbeeld: het rekenen met de “NeR” eisen, en direct geldende controleverplichtingen uit hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit, ZZS regels en oplosmiddeleninstallaties.

Doelgroep

Bent u werkzaam bij een Omgevingsdienst en bent u actief op het gebied van emissies zoals geur, gassen, stof en andere werkzaamheden in dit werkveld als toezichthouder of vergunningverlener? Dan is deze cursus van toepassing voor u.

Instroomeisen

 • Basiscursus Lucht, emissies, Ner/lucht of
 • Werkervaring met het Activiteitenbesluit en type C inrichtingen

Programma

Tijdens de cursus leert u meer over:

 • Algemene informatie over industriële luchtemissies
 • Toepassingsgebied voorschriften t.a.v. stookinstallaties
 • Opname van de NeR in het Activiteitenbesluit voor type C inrichtingen
 • NeR stofklassen, categorieën en grensmassastromen
 • Bepalen emissiegrenswaarden (sommatiebepaling) en vrijstellingen
 • Monitorings- en controleverplichtingen (bepalen controleregime)
 • Geuraspecten type C inrichtingen
 • Regels t.a.v. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
 • IPPC en BBT
 • Overgangsrecht

Resultaat

Na afronding van deze cursus:

 • Weet u wat de nieuwe ZZS regels betekenen voor type C inrichtingen
 • Kunt u zelfstandig rekenen met NeR aspecten uit het Activiteitenbesluit en het controleregime bepalen
 • Kunt u boekhoudingen beoordelen voor oplosmiddeleninstallaties

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 1 dag. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B Generieke deskundigheidsgebieden, Milieu.

Toetsing en lesmateriaal

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie

Data en locatie zijn afhankelijk van het actuele cursusaanbod.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.