EmailLinkedIn

Menu

050A Verdiepingscursus geluid

Wilt uw kennis verdiepen en verbreden van uw kennis over geluid Dan is deze cursus geschikt voor u! Tijdens deze cursus leert u alle ins en outs rondom de vele aspecten van geluid, in relatie tot de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit.

Doelgroep

Bent u werkzaam op het gebied van geluid als handhaver of vergunningverlener milieu? Dan is deze cursus van toepassing voor u.

Instroomeisen

• - basiscursus Geluid

Programma

U leert meer over: 
- Opfrissen basiskennis geluid en de Handleiding meten en rekenen industrielawaai
- Algemene wettelijke kaders: Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Wet geluidhinder,
• Bouwbesluit, Omgevingswet, etc
• Aantal blokken per valgebied waarin telkens de specifieke wet- en regelgeving, modelleringen,
• jurisprudentie, do’s and don’ts aan bod komen:
• Industrielawaai
• Horecalawaai
• Evenementen
• Bouwakoestiek
• Verkeerslawaai
• Vraag en antwoord gedurende de gehele cursus
• praktijkvoorbeelden

Resultaat

Na afronding van deze cursus:
- Weet u alles over de diverse aspecten van geluid

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 2 dagen.
De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Data en locatie

  • 3 en 17 december 2019

Data en locatie zijn afhankelijk van actueel cursusaanbod.

Wabo

- Kwaliteitscriteria 2.1, deskundigheid 5.

Toetsing en lesmateriaal

De module wordt afgesloten met een eindcasus en toets. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.