EmailLinkedIn

Menu

081 Basiscursus handhaving autodemontage

Wilt u meer leren over de basisbeginselen om toezicht te houden bij een autodemontage bedrijf? Volg dan deze cursus!

Doelgroep

Bent u werkzaam als toezichthouder en wilt u weten hoe u toezicht moet houden bij een autodemontage bedrijf? Dan is deze cursus geschikt voor u.

Instroomeisen

  • Ruime ervaring met toezicht activiteitenbesluit
  • Werkervaringseis: >2 jaar
  • Voorkeur: technische kennis van autotechniek

Programma

  • Dag 1: Handhaving autodemontage basis
  • Dag 2: Praktijkdag autodemontage

Resultaat

Na het volgen van deze cursus:

  • Heeft u de basiskennis voor toezicht bij autodemontage bedrijven
  • Kunt u een massabalans opstellen en gebruiken tijdens de uitvoering van een controle
  • (Her)kent u criminele activiteiten binnen de branche en weet u waar u deze kan melden (signaaltoezicht)
  • Heeft u basiskennis van de verschillende technische aspecten van demontage van voertuigen
  • Herkent u gedemonteerde onderdelen en weet u hoe deze volgens de eisen opgeslagen moeten worden

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 2 dagen. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B.

Toetsing en lesmateriaal

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie

Data maken we nog bekend.

Data en locatie zijn afhankelijk van het actuele cursusaanbod.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.