EmailLinkedIn

Menu

081A Verdiepingscursus handhaving autodemontage

Heeft u ervaring met toezicht bij autodemontage bedrijven maar zoekt u extra diepgang over afvalstoffen (registratie, afvoer, opslag), processen, criminaliteit binnen de branche, informatie over de gehele keten van autodemontage en vooral eens gezamenlijk met andere ervaren collega toezichthouders te sparren over het werk? Dan sluit de gevorderde training autodemontage goed aan bij uw leerdoelen.

Doelgroep

Bent u werkzaam als toezichthouder autodemontage en wilt u weten hoe u nog beter toezicht kan houden bij een autodemontage bedrijf? Dan is deze cursus
geschikt u.

Instroomeisen

  • Ruime ervaring met toezicht activiteitenbesluit (voorkeur: autogarages en autodemontage bedrijven)
  • Werkervaringseis: >2 jaar (toezicht autodemontage)
  • Voorkeur: technische kennis van autotechniek (garage bedrijven, schade herstelbedrijven)

Programma


Dag 1: Afvalstoffen (locatie PST Fabriek te Tiel)
Deze dag gaat in op de verschillende afvalstromen die vrijkomen bij de    demontage. De nadruk ligt op de opslag en afvoer en de wijze van inspectie. De dag wordt afgesloten met een rondleiding door de PST (post shredder techniek) fabriek.

Dag 2: Veranderende wet en regelgeving (locatie OFGV)
Deze dag gaat in op de wet en regelgeving (de komende veranderingen: BAL) en op de criminaliteit binnen de branche tegen te gaan (dit betreft een aanvulling op de basistraining). In de middag wordt gezamenlijk de inspectie voorbereid voor de praktijk dag. Welke informatie wil je vooraf inzien, hoe interpreteer je deze informatie. Onderdeel is ook dat er voor dit betreffende bedrijf een massabalans opgesteld wordt. De informatie die tijdens de middag verzameld wordt, wordt tijdens de praktijk dag gebruikt.

Dag 3: Praktijk dag Autodemontage (locatie Rhenoy te Waardenburg)

 Deze dag staat in het teken van het uitvoeren van toezicht bij een demontage bedrijf. De cursisten voeren in kleine groepjes gezamenlijk een inspectie uit. Op de bedrijfslocatie zijn verschillende overtredingen en opdrachten verwerkt.  

Resultaat

Na het volgen van deze cursus:

  • Heeft u een bredere basiskennis voor toezicht bij autodemontage bedrijven
  • Heeft kennis van de aankomende wetwijzigingen
  • Heeft u kennis van de wijze van opslag en afvoer van afvalstoffen
  • (Her)kent u criminele activiteiten binnen de branche en weet u waar u deze kan melden (signaaltoezicht)
  • Herkent u gedemonteerde onderdelen en weet u hoe deze volgens de eisen opgeslagen moeten worden.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 3 dagen. De studiebelasting bestaat uit circa 8 uur in verband met de voorbereiding van de gezamenlijke controle bij een demontage bedrijf.

Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B.

Toetsing en lesmateriaal

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten


Data en locatie

Data maken we nog bekend.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.