EmailLinkedIn

Menu

082 Cursus vuurwerk

Wilt u meer leren over de regelgeving met betrekking tot de opslag, verkoop en afsteken van vuurwerk? Volg dan deze cursus!

Doelgroep

Bent u werkzaam als vergunningverlener, toezichthouder of jurist bij een overheidsinstantie en krijgt u in uw functie te maken met vuurwerk? Dan is deze cursus van toepassing voor u.

Instroomeisen

  • Kennis van de Wet milieubeheer. Aantoonbaar door vooropleiding en/of functie.
  • Werkervaring is niet vereist.

Programma

U krijgt een basiscursus vuurwerk waarin alle facetten m.b.t. vuurwerk aan de orde komen, waaronder:

  • Begripsomschrijvingen en reikwijdte
  • Algemene bepalingen over vuurwerk
  • Binnen en buiten het grondgebied van Nederland brengen van vuurwerk
  • Ter beschikking stellen en registreren van vuurwerk
  • Algemene verplichtingen inzake het vervaardigen en in de handel brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik
  • Verbodsbepalingen

Resultaat

Na het volgen van deze cursus kent u de basisregels m.b.t opslag, verkoop en afsteken van vuurwerk en kunt u deze toepassen in uw eigen werkzaamheden.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 1 dag. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Toetsing en lesmateriaal

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie


Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.