EmailLinkedIn

Menu

084a verdiepingscursus Afvalstoffenrecht

Bent u werkzaam bij een omgevingsdienst of gemeente en bent u belast met werkzaamheden op het gebied van afvalstoffen? In deze cursus gaan ons nog meer verdiepen in de wereld van afvalstoffenrecht

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van een Omgevingsdienst of gemeente die belast zijn met werkzaamheden op het gebied van afvalstoffen (opslag en be- en verwerken, ontdoen van afval) bij bedrijven (casemanagement, vergunningverlening en handhaving).

Vooropleiding

Basiscursus afvalstoffenrecht

Programma

 Tijdens de cursus gaan we ons verdiepen in  o.a. :

 • Kaderrichtlijn afvalstoffen, algemeen, het fundament onder het Nederlands afvalstoffenrecht
 • Landelijk afvalbeheerplan 3 2017 (LAP), verschillen met LAP 2 en relatie toezicht en vergunningverlening (uitgebreid en OBM), wijziging van het Bor i.v.m. LAP 3 en de relatie met het Activiteitenbesluit
 • De Eural, Europese afvalstoffenlijst
 • Scheiden van afval, principe vanuit het LAP vertaald naar het Activiteitenbesluit, welk stelsel geldt na het verdwijnen van de RSGH (Vierde trance Activiteitenbesluit)?
 • Afvalstoffen in de Wet milieubeheer, m.n. hoofdstuk 10 Wm en hoofdstuk 17
 • Afvalstoffen en “IPPC” installaties (RIE), inclusief kwaliteitseisen voor VTH vanuit de RIE
 • Afvalstoffen en relatie Besluit bodemkwaliteit (beperkt, einde afval-stadium
 • Afvalstoffen inzamelen en verwerken
 • Afvalstoffen, de vervoersregels, binnenlands en grensoverschrijdend en basisketentoezicht (beknopt)

Resultaat

Aan het eind van deze cursus heeft u kennis van het afvalstoffenrecht en de toepassing daarvan in het algemeen en van hoofdstuk 10 Wm (en uitvoeringsbesluiten), LAP, Eural, en afvalstoffenregels in omgevingsvergunningen en het Activiteitenbesluit (afdeling 2.5 en activiteiten bij afvalstoffeninrichtingen).

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 2 dagen. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1 deel B, Generieke deskundigheden, Casemanagen en Milieu.

Toetsing en lesmateriaal

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie

 • 14 en 21 mei 2019
 • 12 en 19 november 2019

Data en locatie zijn afhankelijk van het actuele cursusaanbod.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.