EmailLinkedIn

Menu

092 Basiscursus Omgevingsrecht

Wilt u meer leren over de belangrijkste Omgevingswetgeving en de laatste ontwikkelingen op dit vakgebied? Volg dan deze cursus!

Doelgroep

Bent u werkzaam bij een overheidsinstelling en krijgt u in uw werk te maken met de uitvoering van wetgeving op het gebied van het Omgevingsrecht? Of wilt u uw kennis op dit gebied uitbreiden en/of actualiseren? Dan is deze cursus geschikt voor u.

Instroomeisen

MBO werk- en denkniveau

Programma

Tijdens deze cursus leert u meer over:

 • Positionering Omgevingsrecht
 • Omgevingsbeleid
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • Wet milieubeheer
 • Inrichtingen, vergunningen en algemene regels
 • Activiteitenbesluit
 • Waterwetgeving
 • Externe veiligheid
 • Natuurwetgeving
 • Bodem- lucht- en geluidwetgeving
 • Ruimtelijke ordeningsrecht (BRIKS)
 • Wetgeving bouwen en wonen
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Actuele jurisprudentie
 • Nieuwe ontwikkelingen, waaronder de Omgevingswet

Resultaat

Als u deze cursus heeft gevolgd heeft u inzicht en kennis van de belangrijkste omgevingswetgeving en van de laatste ontwikkelingen op dit vakgebied.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 5 dagen. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B, Casemanagement, vergunningverlening en toezicht.

Toetsing en lesmateriaal

De cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data

11 juni, 24 en 26 juni, 1 en 2 juli 2019


Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.