EmailLinkedIn

Menu

092A Opfriscursus omgevingsrecht

Wilt u op de hoogte gebracht worden van de laatste ontwikkelingen op dit vakgebied? Volg dan deze cursus!

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers van regionale uitvoerings- en omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, waterschappen, rijkswaterstaat en politie

 Instroomeisen

basiscursus omgevingsrecht


 Programma

U leert meer over:
Dag1:
WaBo
- Opzet en inhoud (beknopt)
- actualiteiten

Wet milieubeheer en activiteiten
- Opzet en inhoud (beknopt)
 - actualiteiten

Dag 2:
Waterwetgeving
- Opzet en inhoud (beknopt)
- actualiteiten

Overige milieuwetten
- Recente wijzigingen en ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen
- Landelijke handhavingsstrategie
- Omgevingswet

Casuistiek en jurisprudentie

 Resultaat

Aan het eind van deze cursus:
- heeft u inzicht in en kennis van de belangrijkste omgevingswetgeving
- heeft u Kennis van de laatste ontwikkelingen op dit vakgebied

 Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 4 dagdelen.
De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

 Wabo

- Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B, onderdeel Activiteitenbesluit

 Toetsing en lesmateriaal

de cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets aan het eind van de tweede cursusdag. De cursisten ontvangen een certificaat
Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt

Kosten

Kijk voor de prijs van deze cursus bij tarieven.

Data en locatie

Data maken we nog bekend.
Data en locatie zijn afhankelijk van het actuele cursusaanbod.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.