EmailLinkedIn

Menu

102 Cursus Bouwbesluit

Wilt u meer leren over het Bouwbesluit 2012? Volg dan deze cursus! Tijdens deze cursus krijgt u meer inzicht in de bouwregelgeving en de toepassing van de voorschriften in het Bouwbesluit 2012.

Doelgroep

Bent u werkzaam bij bouw- en woningtoezicht, een veiligheidsregio of een omgevingsdienst en bent u belast met vergunningverlening of toezicht in de bouw? Dan is deze cursus geschikt voor u.

Instroomeisen

  • Bouwkundige opleiding op MBO niveau of vergelijkbaar door ervaring verkregen niveau
  • Basiskennis van de wettelijke procedures rondom het omgevingsrecht
  • Werkervaring is niet vereist

Programma

Uitgangspunt bij de training is het bieden/ opfrissen van de basiskennis van het Bouwbesluit 2012. Algemeen leerdoel is dan ook om de deelnemers vanuit begrip en kennis van procedures en voorschriften meer inzicht te geven in de bouwregelgeving. 

Resultaat

Na afronding van deze cursus:

  • Bent u bekend met de toetsingskaders voor het beoordelen van vergunningen en kunt u dit toetsingskader toepassen.
  • Bent u op de hoogte van ontstaan en achtergrond van voorschriften voor bouwen, brandveilig gebruik en sloop.
  • Kunt u de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 toepassen en kunnen ze bepalen welke voorschriften van toepassing zijn op een bouwplan.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 1 dag. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

  • 2. Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening
  • 4. Toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening 

Toetsing en lesmateriaal

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie

Data en locatie zijn afhankelijk van het actuele cursusaanbod.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.