EmailLinkedIn

Menu

106 Cursus Toepassen Landelijke Handhavingsstrategie (LHS)

Wilt u alles weten over de LHS? Dan is deze cursus geschikt voor u. De Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) is vaak een startpunt tijdens een door een toezichthouder gedane bevinding. De interventiematrix die deel uitmaakt van de LHS is hierbij vaak bepalend.

Doelgroep

Bent u Toezichthouders en/of buitengewoon opsporingsambtenaren? Dan is deze cursus geschikt voor u.

Instroomeisen

  • MBO
  • Geen werkervaring vereist

Programma

U leert meer over: 

  • bevoegdheden in kader van de Algemene wet bestuursrecht
  • bestuurlijke strafbeschikking milieu en rol toezichthouder daarin
  • kwaliteitseisen aan een meldingsrapportage door toezichthouder
  • functioneel daderschap (criteria teneinde verboden gedragingen te kunnen toerekenen aan rechtspersonen)
  • Implementatie van de LHS

Resultaat

Na afronding van deze cursus bent u in staat om de bevindingen duidelijk te positioneren in de interventiematrix en bent u weer volledig op de hoogte omtrent het mogen toepassen van zijn/haar bevoegdheden in het kader van toezicht.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt een halve dag. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B.

Toetsing en lesmateriaal

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie

Data maken we nog bekend.

Data en locatie zijn afhankelijk van het actuele aanbod.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.