EmailLinkedIn

Menu

170 Cursus WHVBZ

In Nederland zijn er weinig tot geen opleidingen voor toezicht op naleving van de zwemwaterwetgeving. Kenniscentrum OFGV initieert  de ontwikkeling van een opleiding voor en door toezichthouders. Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Doelgroep

Medewerkers van de Omgevingsdiensten die belast zijn met het controleren van badinrichtingen.

Instroomeisen

- MBO+ werk- en denkniveau. Aantoonbaar door vooropleiding en/of functie.
- Werkervaring is niet vereist.

Programma

U leert:

 • Inzicht te verkrijgen over de werking van diverse waterbehandeling- en technische zwembadinstallaties.
 • Aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en technieken.
 • Verschillende onderdelen in de waterbehandeling worden besproken zoals bassins en doorstroming van bassins, pompen en afsluiters, filters en filtratiemethoden, separate filtratie- en desinfectiemethodes, hergebruik van water, meten en regelen van de badwaterkwaliteit, doseren en opslag van gebruikte chemicaliën, suppletie, luchtbehandeling enz.
 • Veel praktijkvoorbeelden waarbij mogelijkheden en voor- en nadelen worden behandeld en besproken kunnen worden.
 • Inzicht te verkrijgen over in de chemie en microbiologie van het zwemwater.
 • Aandacht voor de verschillende chemische reacties en verbindingen die plaatsvinden bij de behandeling van zwemwater.
 • Aandacht voor veilig beheer van de chemicaliën en de risico’s bij het gebruik.
 • Kwaliteitsmetingen van het (zwem-) badwater. Zowel de metingen die de houder zelf moet uitvoeren als de metingen die een onafhankelijk laboratorium moet uitvoeren.
 • De huidige parameters uit het Bhvbz worden besproken.

In de presentatie zullen zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden worden besproken. Daarnaast bezoeken de cursisten een zwembad waarbij de theoretisch opgedane kennis zichtbaar zal worden gemaakt in de praktijk.

Dag 1

 • Inleiding en introductie 
 • Huidige wetgeving
 • Waterkwaliteit en medische aspecten
  • Basis chemie en microbiologie
  • Zwembad zonder chemie?
  • Zwemmers geven vuil en bacteriën
  • Vervuiling – wat en hoe -  voorkomen en verwijderen
  • Bacteriën – wat en hoe - voorkomen en verwijderen
  • Eisen waterkwaliteit vanuit wetgeving
  • Eisen aan chemie en waterbehandeling vanuit wetgeving
  • Risico’s gezondheid en veiligheid – medische aspecten – personeel en bezoekers
  • Preventie 
  • Voorbeelden praktijk – waterkwaliteit – chemicaliën – veiligheid – constructie - hygiëne
  •  Wat gaat er vaak mis
 • Opdrachten, stellingen, discussie


Dag 2

 • Techniek
  • Waterbehandeling – schema zwemwatersysteem
  • Bassins en doorstroming
  • Pompen en afsluiters
  • Filters en waterzuivering
  • Meten en regelen waterkwaliteit
  • Dosering chemicaliën
  • Opslag chemicaliën
  • Energie
  • Suppletie
  • Luchtbehandeling
  • Nieuwe ontwikkelingen en technieken, gebruikte voorzieningen.
 • Opdrachten, stellingen, discussie
 • Praktijk
  • Rondleiding door zwembad en uitleg over beheer en onderhoud
  • Speciale aandacht en uitleg bij de techniek
  • Speciale aandacht en uitleg bij de inrichting
  • Checklist controle – invullen en bespreken
  • Aanpak controle bezoek
  • Zelf meten waterkwaliteit ( optie)
  • Herkennen en beoordelen risico’s inrichting en veiligheid
  • Herkennen en beoordelen risico’s techniek en waterbehandeling
  • Voorbeelden uit de praktijk
  • Diverse aspecten beoordelen op basis van foto’s en voorbeelden
  • Discussie over stellingen
  • Vragen en opdrachten
 • Afsluiting en Evaluatie    

Resultaat

Aan het eind van deze cursus bent u op de hoogte van de recente wet, regelgeving en heeft meer inzicht in praktijksituatie rondom (zwem-)badinrichtingen. U heeft kennis en kunde voor het toezichthouden op de naleving van de regelgeving Whvbz en Bhvbz door een zwembadhouder. De toezichthouder kan de meest voorkomende waterbehandeling- en luchtbehandeling systemen herkennen en analyseren.

Opleidingsduur en studiebelasting

- De cursus duurt 2 dagen.
- De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

- Kwaliteitscriteria 2.1

Toetsing en lesmateriaal

- De cursisten ontvangen een bewijs van deelname
- Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie

 • 16 en 18 april 2019

Data en locatie zijn afhankelijk van het actuele cursusaanbod.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.