EmailLinkedIn

Menu

105A Basiscursus Bodemenergie

De basiscursus Bodemenergie behandelt de actuele stand van zaken rond de onderwerpen ondergronds ruimte gebruik, kwaliteitseisen bij aanleg en exploitatie, toezicht en bevoegdheden bij realisatie en exploitatie en gebouwzijdige aspecten. Hiermee wordt een breed inzicht verkregen in de verschillende typen van bodemenergiesystemen en bijkomende randvoorwaarden. Uiteraard komen hierbij ook actuele zaken langs m.b.t. de HUM en de BUM, lozen van grondwater, regeneratie en energiebalans. Dit alles binnen de context van de taken zoals die binnen de doelgroep(en) aan de orde zijn.

Doelgroep

Bent u werkzaam bij een Omgevingsdienst en actief op het gebied van Bodem en bodemenergie? Dan is deze cursus geschikt voor u.

Instroomeisen

Aantoonbare basiskennis over bodem door vooropleiding en/of functie.

Programma

U leert meer over:

 • Inleiding in bodemenergie
  • Introductie
  • Ondergronds ruimtegebruik BES
   • Berekening omvang koude/warme bel
   • Benodigde afstand tussen bronnen
   • Ruimtegebruik open-/gesloten systemen
  • Algemeen wettelijk kader
 • Bodemenergie in de praktijk
  • Aanleg bronnen, leidingen en installatie
  • SPF, delta T
  • Interferentie
 • Toezicht bij realisatie en exploitatie
  • BUM / HUM
  • Taken en bevoegdheden
  • Controlepunten
  • Evaluatie en beoordeling
 • Gebouwzijdige aspecten
  • Kernbegrippen en energiebehoefte gebruiker
  • Uitgangspunten temperatuur en debiet
  • Concepten warmte- koude levering
  • Regeneratie en energiebalans

Resultaat

Aan het eind van deze cursus heeft u een breed inzicht verkregen in de verschillende typen van bodemenergiesystemen en bijkomende randvoorwaarden.

Opleidingsduur en studiebelasting

De basiscursus Bodemenergie duurt 2 dagdelen. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B, Generieke deskundigheden, Milieu.

Toetsing en lesmateriaal

De cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

De prijs voor deze cursus wijkt af van ons standaard bedrag. De kosten bedragen € 550,-

Data

Data maken we nog bekend.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.