EmailLinkedIn

Menu

050 Basiscursus Geluid (2 dagen)

Wilt u meer weten over de vele aspecten van geluid? Ervaring en kennis op doen met de apparatuur, uitvoering, verwerken en rapporteren van geluidmetingen? Dan is deze cursus geschikt voor u. Tijdens deze cursus leert u meer over de basisbegrippen binnen het meten en rekenen met geluid, in relatie tot de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit.


Doelgroep

Bent u werkzaam op het gebied van geluid als handhaver of vergunningverlener milieu? Dan is deze cursus van toepassing voor u.

Instroomeisen

  • MBO denk- en werkniveau aantoonbaar door vooropleiding en/of functie.
  • Werkervaring is niet vereist.

Programma

U leert meer over: 

  • De basisbegrippen binnen het meten en rekenen met geluid;
  • De relatie met de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit en de Handleiding meten en rekenen industrielawaai;
  • De diverse aspecten van geluid.

Resultaat

Na afronding van deze cursus:

  • Weet u alles over de diverse aspecten van geluid;
  • Kunt u geluidmetingen uitvoeren.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 2 dagen. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1, deskundigheid 5.  

Toetsing en lesmateriaal

De module wordt afgesloten met een eindcasus en toets. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie

12 en 26 november 2019

Data en locatie zijn afhankelijk van het actuele cursusaanbod.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus. Heeft u al eerder een cursus gevolgd bij het Kenniscentrum OFGV,  dan kunt u versneld inschrijven door in te loggen (knop rechtsboven).