EmailLinkedIn

Menu

Basiscursus Landbouw en veeteelt

De impact van de landbouw en veeteelt  bedrijven op de leefomgeving wordt steeds groter. De wetgeving rondom deze bedrijven kent een grote verscheidenheid. Een groot aantal bedrijven valt alleen onder de algemene regels van het activiteitenbesluit, terwijl andere bedrijven een omgevingsvergunning nodig hebben. Ook zijn er regels met betrekking tot het lozen van afvalwater, handelingen met afvalstoffen en het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.  Doelgroep

Doelgroep  

U bent werkzaam als vergunningverlener, toezichthouder of als handhaver, bij bijvoorbeeld een Omgevingsdienst, gemeente of Waterschap?
Dan is deze cursus voor u van toepassing!

  Instroomeisen

- Werkervaring in een relevante functie.
- MBO/HBO werk- en denkniveau.

Programma

U leert meer over:

 • Algemene regels zoals genoemd in het activiteitenbesluit en –regelgeving. Hierin staan de opslag van gevaarlijke stoffen (gewasbeschermingsmiddelen, reinigingsmiddelen, propaan), de opslag van brandstoffen (diesel) en de opslag van agrarische stoffen (vaste meststoffen.
 • Veevoeders en organisch afval) en het aspect lozingen.
  • Algemene regels zoals regels rondom melding, geluid en afvalstoffen.
  • Specifieke regels zoals de regels bij de opslag van drijfmest.
  • Relevante regelgeving uit hoofdstuk 4
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  • WABO-vergunning in relatie met de algemene regels
  • Wet ammoniak en veehouderij
  • Wet geurhinder en veehouderij
 • Toepassen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen

Resultaat

Aan het eind van deze cursus:
- Heeft u kennis en inzicht in de wet- en regelgeving rondom agrarische bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn de regels waaraan agrarische bedrijven moeten voldoen met betrekking tot algemene en specifieke regels uit het activiteitenbesluit.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 2 dagen.
De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

  Wabo

- Kwaliteitscriteria 2.1,

 Toetsing en lesmateriaal

De cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie

3 en 10 september 2019

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.