EmailLinkedIn

Menu

049 Basiscursus Lucht, industriële luchtemissies in het Activiteitenbesluit en omgevingsvergunningen

Leer alles op het gebied van emissies voor type A & B bedrijven

In deze basiscursus krijgt u meer informatie over veelvoorkomende industriële activiteiten bij type A en B inrichtingen die luchtverontreiniging veroorzaken en geregeld zijn in het Activiteitenbesluit en omgevingsvergunningen. U krijgt meer kennis over bijvoorbeeld regels t.a.v. emissies zoals (las/schuur)stof, VOS, geur vanuit hout- en metaalbewerking en over erkende en verplichte maatregelen ten aanzien van luchtemissies.

Doelgroep

Bent u werkzaam bij een Omgevingsdienst en bent u actief op het gebied van emissies zoals geur, gassen, stof en andere werkzaamheden in dit werkveld als toezichthouder? Dan is deze cursus van toepassing voor u.

Instroomeisen

Werkervaring is niet vereist, wel enige kennis van de werking van het Activiteitenbesluit.

Programma

Tijdens de cursus leert u meer over:

  • Algemene informatie over industriële luchtemissies
  • Vindplaats en toepassingsgebied voorschriften t.a.v. stookinstallaties
  • Opname van de NeR in het Activiteitenbesluit voor type A & B inrichtingen
  • Handhaven op verplichte en erkende maatregelen (stof/ lassen, VOS op- en overslag)
  • Handhaven op geuraspecten type A/ B bedrijven
  • Relatie OBM en luchtemissies
  • Overgangsrecht

Resultaat

Na afronding van deze cursus:

  • Weet u in grote lijnen hoe de direct werkende regels op het gebied van industriële luchtemissies werken t.a.v. type A en B inrichtingen
  • Kunt u zelfstandig handhaven op de lucht- en geurvoorschriften (verplichte en erkende maatregelen) uit met name hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 1 dag. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B Generieke deskundigheidsgebieden, Milieu.

Toetsing en lesmateriaal

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie

Data en locatie zijn afhankelijk van het actuele cursusaanbod.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.