EmailLinkedIn

Menu

100 Basiscursus Monumenten

Wilt u weten welke wetgeving van toepassing is bij monumenten en wanneer hierbij een vergunningplicht geldt? Volg dan deze cursus!

Doelgroep

Medewerkers die zich bezighouden met monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten.

Instroomeisen

  • Basiskennis van bouwen en het Bouwbesluit
  • Werkervaring is niet vereist

Programma

Deze training gaat in op de volgende onderwerpen:

  • Welke wetgeving is van toepassing bij Monumenten?
  • Wanneer geldt vergunningplicht en welke procedures behoren daarbij?
  • Wat zijn de wettelijke adviseurs die in het proces moeten worden ingeschakeld?
  • Hoe is de rol van de monumentencommissie in het proces geregeld?

Resultaat

Na afronding van deze cursus weet u welke wetgeving van toepassing is bij monumenten en kent u het proces voor vergunningverlening.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt een dagdeel. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

kwaliteitscriteria 2.1

Toetsing en lesmateriaal

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie

Data en locatie zijn afhankelijk van het actuele cursusaanbod.

Data voor deze cursus volgen nog.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.