EmailLinkedIn

Menu

032 Basiscursus Natuurbeschermingswet (2 dagen)

Alles over natuurwetgeving en de toepassing in de praktijk

Wilt u alles weten over de natuurwetgeving? Deze cursus geeft u kennis over wetgeving, instrumenten en het toepassen van natuurwetgeving. Verder geeft het u inzicht in: de relatie met de de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de rol en verantwoordelijkheden van aanvragen, bevoegd gezag en vvgb verlener bij het zogenaamde 'aanhaken' en de wijze waarop ecologisch onderzoek wordt vormgegeven en hoe u deze onderzoeken kunt beoordelen.

Doelgroep

Bent u werkzaam als vergunningverlener, toezichthouder of als handhaver, bij bijvoorbeeld een Omgevingsdienst, gemeente of Waterschap?
Dan is deze cursus voor u van toepassing!

Instroomeisen

 • Werkervaring in een relevante functie.
 • MBO/HBO werk- en denkniveau.

Programma

Deze cursus heeft 4 modules. U leert meer over:

 • Soortenbescherming en gebiedsbescherming
 • Jacht
 • Beheer en schadebestrijding, overlastbestrijding
 • Relatie Natuurbeschermingswet met de Wabo, het BOR en de MOR
 • Systeem Natura 2000
 • Stikstofproblematiek

Resultaat

Na afronding van deze cursus:

 • Heeft u kennis van de opbouw van de natuurwetgeving en het instrumentarium;
 • Kunt u deze kennis toepassen bij het verlenen van omgevingsvergunningen en het uitoefenen van toezicht in de Wabo;
 • Weet u hoe de natuurwetgeving moet worden toegepast.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 2 dagen. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Toetsing en lesmateriaal

Deze cursus wordt afgerond met een toets. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Wabo

- Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B Casemanagement en basiskennis Groen en ecologie

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie

De cursus vindt plaats op:
31 oktober en  12 november 2019.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.