EmailLinkedIn

Menu

130 Basiscursus voor trainees & young professionals

Deze cursus biedt de benodigde basale kennis van milieu- en bestuursrecht om te kunnen starten als Trainees & Young professionals

Doelgroep

De basiscursus is bestemd voor trainees & young professionals toezichthouders.

Instroomeisen

MBO 4 werk- en denkniveau.
werkervaring is niet vereist

Programma

U leert meer over:

 • Inleiding milieurecht:
  • Inleiding recht
  • Positiebepaling milieurecht
  • Geschiedenis milieurecht en overzicht huidige milieuwet- en regelgeving
 • Wet milieubeheer:
  • Structuur van de wet
  • Indeling en inhoud hoofdstukken op hoofdlijnen
  • Inrichtingen, vergunningen en meldingen
 • Activiteitenbesluit:
  • Relatie Activiteitenbesluit met andere regelgeving
  • Opzet en structuur Activiteitenbesluit en -regeling:
   • Type A, B en C-bedrijven
   • Verplichte en erkende maatregelen / doel- en middelvoorschriften / maatwerkvoorschriften / zorgplichtartikelen
   • Reikwijdte van de hoofdstukken en afdelingen
  • Meldingen (oa AIM-systeem)
 •  Afvalstoffen
  • Definitie afvalstoffen
  • Onderscheid tussen de verschillende soorten afvalstoffen
  • Regelgeving op hoofdlijnen rondom afvalstoffen
 •  Lozingen
  • Begrip lozingen
  • Directe en indirecte lozingen
  • Regelgeving op hoofdlijnen rondom lozingen
  • belangrijkste voorschriften
 • Inhoud Activiteitenbesluit en -regeling:
  • Indeling en inhoud per hoofdstuk
  • Overzicht belangrijkste voorschriften
 • Algemene wet bestuursrecht:
  • Systematiek van de Awb
  • Structuur en hoofdstukindeling
  • Beginselen van behoorlijk bestuur
  • Procedures
  • Taken en bevoegdheden toezichthouder
 • Strafrechtelijke handhaving
  • strafbaar feit
  • opsporingsambtenaar
  • bevoegd  gezagen
 • Samenspel bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving
  • Handhavingsinstrumenten en landelijke handhavingsstrategie (LHS)
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Toepassing in de praktijk
  • Uitwerking van een casus waar alle elementen van de cursus in terugkomen.

Resultaat

Aan het eind van deze cursus heeft u:

 • inzicht in de structuur van de milieuwetgeving;
 • kennis van de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit op hoofdlijnen;
 • kennis van de Wet algemene bestuursrecht op hoofdlijnen;
 • kennis van eigen bevoegdheden;
 • inzicht in de werkwijze van het bevoegd gezag.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 3 dagen. De studiebelasting bevat de contacturen van de cursus plus enkele uren zelfstudie.

Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B.

Toetsing en lesmateriaal

Na afloop van de cursus vindt er een toets plaats. De cursisten ontvangen na afloop van de cursus een certificaat.
Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie

4, 9 en 18 april
5, 11 en 12 september.
Data en locatie zijn afhankelijk van het actuele cursusaanbod.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.