EmailLinkedIn

Menu

103 Basiscursus Wet Ruimtelijke Ordening (WRO)

Tijdens deze cursus maakt u kennis met basiskennis van de wettelijke procedures rondom het omgevingsrecht.

Doelgroep

Bent u werkzaam bij bouw- en woningtoezicht, een veiligheidsregio of een omgevingsdienst en bent u belast met vergunningverlening of toezicht in de bouw? Dan is deze cursus geschikt voor u.

Instroomeisen

  • Basiskennis van de wettelijke procedures rondom het omgevingsrecht.
  • MBO werk- en denkniveau. Aantoonbaar door vooropleiding en/of functie.

Programma

U leert meer over:

  • Wat wordt er geregeld in de Wet ruimtelijke ordening?
  • Welke type plannen en welke procedures behoren daarbij?
  • Uitleg van diverse gebruikelijke termen binnen de ruimtelijke ordening, zoals: bedrijvenlijst, dubbelbestemming en overgangsrecht
  • Hoe verhoudt de Wro zich ten opzichte van de Wabo?
  • Wat betekent de Omgevingswet voor de ruimtelijke ordening?

Resultaat

Na afronding van deze cursus kent u de wettelijke procedures rondom het omgevingsrecht en de relatie met andere wetgeving.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 1 dag. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1, 2. Vergunningverlening bouwen en RO; 4. toezicht en handhaving bouwen en RO;
7. toezicht en handhaving groene wetten; 8. behandelen juridische aspecten vergunningverlening; 9. behandelen juridische aspecten handhaving;
10. behandelen juridische aspecten afwijkingsbesluiten;

Toetsing en lesmateriaal

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie

Data en locatie zijn afhankelijk van het actuele cursusaanbod.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.