De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) organiseert  in samenwerking met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Politie Midden-Nederland,  RWS-Bodem+  en RUD Limburg-Noord het Bodemcongres.

Op donderdag 6 juni 2019 vindt het Landelijke Congres Bodem toezicht- en handhaving 2019 plaats.

Het thema van dit congres is: “Samenwerken, nu en in de toekomst”
Het motto is: De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Adequaat toezicht en handhaving van bodemregelgeving kan niet zonder ketentoezicht, dus samenwerking!

Informatie Bodemcongres

Wanneer:
 Donderdag 6 juni 2019
Tijd
 Van 10.00 uur (inloop 9 uur) tot 16.00 uur
Locatie
 Politieacademie, Arnhemseweg 348 te Apeldoorn

Kosten
Aan deze dag zijn geen kosten verbonden.

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het IPO en inhoudelijke bijdrage van de landelijke Werkgroep Ketentoezicht Bodem, Bagger en Bouwstoffen.

Voor wie :
 
Medewerkers toezicht en handhaving bodem, vergunningverleners, bestuurders, portefeuillehouders, directies en beleidsmedewerkers van Omgevingsdiensten, Gemeenten, Provincies, Waterschappen, RWS, Politie, Openbaar ministerie, ILT, Inspectie SZW.

Programma:

09.00 – 10.00 uur Ontvangst en inschrijving

10.00 – 12.00 uur Ochtendprogramma

  • Opening en welkom door dagvoorzitter Ruben Maes
  • Inleiding door de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport Jan van den Bos
  •  ‘Nederland een beerput?’ Een terugblik en de huidige stand van zaken over VTH in ‘bodemland’ door Dick Nijhof van de Inspectie Leefomgeving en Transport
  •  ‘Gewoon doen’: Jelle Raap (NVWA) en Maarten van der Stappen (Provincie Noord-Brabant) laten zien hoe kan worden samengewerkt.
  •  ‘De aanpak van ondermijnende milieucriminaliteit vereist één overheid’. Een beschouwing van Pim Miltenburg, portefeuillehouder milieu Nationale Politie
  •  Ruben Maes gaat met u op zoek naar de vragen.


12.00 - 13.30 uur Lunch en Kennismarkt en netwerken.

Tijdens de lunch kunt u verschillende stands bezoeken, waar u kunt kennismaken met diverse ontwikkelingen op het vakgebied.


13.30 – 16.00 uur middagprogramma

  • Katja Staartjes vertelt over haar belevenissen als atlete en als eerste nederlandse vrouw die de Mount Everest heeft beklommen en wat dat met samenwerken, leiderschap en wendbaarheid te maken heeft.
  • Samen met u zal dagvoorzitter Ruben Maes uw vragen van vanmorgen verder aanscherpen, zodat de deelnemers aan het debat, daarmee aan de slag kunnen.
  • Debat met en tussen bestuurders; naast u als deelnemer nemen daar in ieder geval aan deel: IG van de ILT Jan van den Bos, Henk-Jan Baakman, directeur van Omgevingsdienst De Vallei, Pim Miltenburg portefeuillehouder milieu Nationale Politie, Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg. Het debat moet leiden tot oplossingen en toezeggingen om daadwerkelijk met de oplossingen aan de slag te gaan.
  • Verrassende afsluiting


16.00 uur  Drankje en hapje

Aanmelden bodemcongres 6 juni

Klik in onderstaande tabel op de datum en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor het Bodemcongres.
Vul bij factuurkenmerk "nvt" in.