EmailLinkedIn

Menu

084 Cursus afvalstoffenrecht

Bent u werkzaam bij een omgevingsdienst of gemeente en bent u belast met werkzaamheden op het gebied van afvalstoffen? In deze cursus leert u alles over afvalstoffenrecht en de toepassing daarvan.

Doelgroep 

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van een Omgevingsdienst of gemeente die belast zijn met werkzaamheden op het gebied van afvalstoffen (opslag en be- en verwerken, ontdoen van afval) bij bedrijven (casemanagement, vergunningverlening en handhaving).

Programma

U leert meer over o.a.:

  • Kaderrichtlijn afvalstoffen, algemeen
  • Landelijk afvalbeheerplan (LAP) en relatie toezicht en vergunningverlening (uitgebreid en OBM), en de relatie met het Activiteitenbesluit
  • De Eural, Europese afvalstoffenlijst en relatie milieurecht
  • Afvalstoffen en de Wet milieubeheer
  • Afvalstoffen en “IPPC” (RIE)
  • Afvalstoffen en relatie Besluit bodemkwaliteit (beperkt)
  • Afvalstoffen inzamelen en verwerken, de gemeentelijke raakvlakken
  • Afvalstoffen, de vervoersregels, binnenlands en grensoverschrijdend en basisketentoezicht (beknopt)
  • Bedrijfsbezoek (bijv. afvaldepot gemeente)
  • Basis afvalvoorschriften in het Activiteitenbesluit

Resultaat

Aan het eind van deze cursus heeft u kennis van het afvalstoffenrecht en de toepassing daarvan in het algemeen en van hoofdstuk 10 Wm (en uitvoeringsbesluiten), LAP, Eural, en afvalstoffenregels in omgevingsvergunningen en het Activiteitenbesluit (afdeling 2.5 en activiteiten bij afvalstoffeninrichtingen).

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 2 dagen. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1 deel B, Generieke deskundigheden, Casemanagen en Milieu.

Toetsing en lesmateriaal

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie

8 en 15 april 2019
17 en 24 september 2019

Data en locatie zijn afhankelijk van het actuele cursusaanbod.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.