EmailLinkedIn

Menu

031 Cursus afvalwater algemeen en onderscheid directe en indirecte lozingen (2 dagen)

Wilt u meer weten over het onderscheid tussen directe en indirecte lozingen? Bent u geïnteresseerd in hoe het afvalwaterrecht is opgebouwd? Dan past de cursus afvalwater bij u. Deze cursus verschaft u kennis en vaardigheden over indirecte lozingen met betrekking tot VTH taken en de relevante regelgeving.

Doelgroep

Bent u werkzaam op het gebied van afvalwater bij een bedrijf of buiten inrichting? Bijvoorbeeld als vergunningverlener, handhaver, of casemanager? Dan is deze cursus van toepassing voor u.

Instroomeisen

  • Algemene kennis van de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit. Aantoonbaar door vooropleiding en/of functie;
  • Werkervaring is niet vereist.

Programma

U leert meer over: 

  • Overzicht lozingsrecht;
  • Alle lozingsaspecten van het Activiteitenbesluit;
  • Alle lozingsaspecten van het Besluit lozen afvalwater buiten inrichtingen;
  • Relatie agrarische bedrijven en lozingsregels voor specifiek agrarische activiteiten;
  • Taak kwaliteitsbeheerder, directe lozingen en adviseur.

Resultaat

Na afronding van deze cursus bent u:

  • Hèt bevoegde gezag voor VTH taken op het gebied van afvalwaterrecht;
  • Een volwaardige gesprekspartner voor de waterbeheerder.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 2 dagen. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1 deel B, Generieke deskundigheden, Accent milieu.

Toetsing en lesmateriaal

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Data en locatie

De cursus vindt plaats op:
Data maken we nog bekend.

Data en locatie zijn afhankelijk van het actuele cursusaanbod.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.