EmailLinkedIn

Menu

042C Basiscursus BRZO bedrijven

In deze cursus leert u in algemene zin over welke bedrijven onder het BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen) vallen, wat het BRZO inhoudt en hoe de handhaving van de regels uit het BRZO is geregeld.

Doelgroep

Medewerkers van provincies, gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten, samenwerkingsverbanden, brandweer en politie, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met toezicht en handhaving op grond van de Wabo en willen weten welke bedrijven onder het BRZO vallen, wat het BRZO inhoudt en hoe de handhaving van de regels uit het BRZO is geregeld.

Instroomeisen

Mbo-niveau of vergelijkbaar werk- en denkniveau
Werkzaam in het werkveld VTH milieuwetgeving

Programma

U leert meer over:

 • Inleiding
 • Gevaarlijke stoffen en risico’s
 • Relatie BRZO, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en IPPC
 • Opzet, indeling en inhoud Besluit risico zware ongevallen (BRZO)
 • Preventiebeleid
 • Veiligheidsbeheersysteem (VBS) en Veiligheidsrapport (VR)
 • Scenariobeschrijvingen met LOC’s (Loss of Containment) en preventieve en repressieve LOD’s (Lines of Defence) in het BOW-Tie model
 • Toezicht en handhaving BRZO
 • Inspectietools
 • Kwaliteitscriteria
 • Landelijke Handhavingstratagie BRZO
 • Voorbeelden en casuïstiek

Resultaat

Aan het eind van deze cursus weet u welke bedrijven onder het BRZO vallen, wat het BRZO inhoudt en hoe de handhaving van de regels uit het BRZO is geregeld en bent u in staat deze wet en regelgeving te vertalen naar uw dagelijkse praktijk.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 2 dagen. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, generieke deskundigheden, Milieu.

Toetsing en lesmateriaal

Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie

Data maken we nog bekend.

Data en locatie zijn afhankelijk van het actuele cursusaanbod.

 

Aanmelden

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.