EmailLinkedIn

Menu

110 Cursus Wet VTH en besluit VTH

Bron: Karina Groen K.
Expert worden op het gebied van de Wet VTH en het Besluit VTH? Volg dan deze cursus! Met deze cursus leert u om programmatisch te werken met de Wet VTH en het Besluit VTH om in de praktijk aan de slag te gaan.

Doelgroep

Voert u beleid- en/of coördinerende werkzaamheden uit op het gebied van vergunningverlening en toezicht of handhaving? Bent u actief gebied van de Wabo, Waterwet, natuurwetgeving en autonomie regels van overheden? Dan is deze cursus geschikt voor u.

Instroomeisen

  • MBO werk- en denkniveau;
  • Geen werkervaring vereist.

Programma

U leert meer over: 

  • Inleiding, historie van kwaliteitseisen, rapporten;
  • Wet VTH;
  • Besluit VTH;
  • Programmatisch werken volgens de Big Eight en het toepassen van casussen;
  • Wet VTH en vergunningverlening/toezicht/handhaving;
  • De casuïstiek wordt op maat gekozen op basis van de deelnemerslijst en het werkterrein van de deelnemers.

Resultaat

Na afronding van deze cursus kunt u programmatisch werken met betrekking tot de Wet VTH en het Besluit VTH.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 1 dag. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1, Procescriteria.

Toetsing en lesmateriaal

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie

Data maken we nog bekend.

Data en locatie zijn afhankelijk van het actuele cursusaanbod.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.