EmailLinkedIn

Menu

Netwerkdag Asbest

Wilt u meer weten de rol van Omgevingsdiensten, wat nu na afwijzing "verbod op asbestdaken"? De OFGV organiseert i.s.m. Otto Hegeman de jaarlijkse netwerkdag Asbest.

Het thema van deze dag: Verdere professionalisering en harmonisering van de asbesttaakuitvoering door omgevingsdiensten.

Het motto van deze dag is: “leg uit en pas toe”

Dit belooft een zeer inspirerende dag te worden met interessante sprekers. Ook zal er voldoende tijd zijn om te netwerken.


Datum

Donderdag 19 september 2019

Locatie

Provincie Flevoland, Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad

Tijd

09.30-16.30 uur

Voor wie:
Alle medewerkers die in dienst en werkzaam bij overheden en te maken hebben met Asbest.


Concept Programma

 Wordt nog aan gewerkt:

Sinds 2013 is asbest onderdeel van het takenpakket van veel Omgevingsdiensten. In 2019 zijn nog 60 gemeenten niet over.
Leo Klaassen, directeur OD Haaglanden en voorzitter van de programmaraad asbest zal de ontwikkelingen rond regels duiden.

Dagelijks wordt op professionele wijze door meer dan 100 toezichthouders gecontroleerd of asbest overeenkomstig de sloopmelding wordt verwijderd. De toezichthouders zijn Asbestdeskundigen met certificaat die ‘geharmoniseerd en gestandaardiseerd’ digitaal werken, bijna allemaal opgeleid door het kenniscentrum van de OFGV. Voor asbest wordt er gewerkt aan een programma Permanente Educatie.

Het verbod op asbestdaken is gesneuveld in de 1ste Kamer. Ondanks dat er geen verbod meer is blijft de urgentie aanwezig om -risicovolle- asbestdaken te verwijderen. Zeker nu verzekeraars premies blijven verhogen of zelfs niet meer willen verzekeren. Welke rol de overheid -gemeente, provincie of rijk- is nog onderwerp van gesprek.

Met de informatie uit de controles wordt na kwaliteitscheck en analyse verder richting gegeven aan de risicogerichte aanpak. Door medewerkers van verschillende omgevingsdiensten wordt tijdens deze dag uitleg gegeven over deze werkwijze; de werkkamer ODNL asbest zoekt naar landelijke dekking voor wat betreft de data om te komen tot risicogerichte aanpak en uitvoeringsprogramma. Ook worden verschillende ‘verschijningsvormen’ van illegaliteit besproken -die ondanks intensief toezicht en handhaven nog veel voorkomen- en nagegaan hoe we dit kunnen ontdekken, handhaven en voorkomen.

De communicatie en het verwijderen van asbestdaken door de particulier heeft in Gelderland een sprong voorwaarts gemaakt door een initiatief van de provincie. Hoe u dit voor uw eigen organisatie kunt gebruiken wordt gepresenteerd. Salvage, de stichting die bij calamiteiten voor de verzekeraars het regels heeft met veel omgevingsdiensten werkafspraken gemaakt. Deze aanpak wordt nu uitgerold door heel Nederland.

Kosten

Voor de prijs van deze netwerkbijeenkomst verwijzen wij u naar tarieven.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen via e-mailadres opleidingen@ofgv.nl.

Aanmelden netwerkdag

Klik in onderstaande tabel op de datum en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze netwerkdag.