EmailLinkedIn

Menu

Netwerkdag Asbest

Wilt u meer weten de rol van Omgevingsdiensten, wat nu na afwijzing "verbod op asbestdaken"? De OFGV organiseert i.s.m. Otto Hegeman de jaarlijkse netwerkdag Asbest.

Het thema van deze dag: Verdere professionalisering en harmonisering van de asbesttaakuitvoering door omgevingsdiensten.

Het motto van deze dag is: “leg uit en pas toe”

Dit belooft een zeer inspirerende dag te worden met interessante sprekers. Ook zal er voldoende tijd zijn om te netwerken.


Datum

Donderdag 19 september 2019

Locatie

Provincie Flevoland, Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad

Tijd

09.30-16.30 uur

Voor wie:
Alle medewerkers die in dienst en werkzaam bij overheden en te maken hebben met Asbest.


Concept Programma


09.30 uur:Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers
10.00 uur:Welkomstwoord 
10.10 uur: Dagvoorzitter Ramon Blok
10:15 uur: Het wettelijk kader asbesttaken Directeur OD Haaglanden en voorzitter programmaraad asbest ODNL LEO KLAASSEN 
10.45 uur: VTH- kwaliteitscriteria 2.2. opleidingen en kennisstructuur ODNL. Ramon Blok
11:00 uur   Schema asbestdeskundige, professionalisering asbesttaken en het programma permanente educatie, Otto Hegeman
11:15 uur: Pauze
11:30 uur: De aanpak van calamiteiten en door ontwikkeling van project met 5 omgevingsdiensten. Betran Hallink en Geerlof van Loo, beleidsmedewerkers van de Stichting Salvage.
11:50 uur  Administratief onderzoek laat zien dat er veel meer asbest geregistreerd wordt bij het LMA dan uit sloopmeldingen valt af te leiden. En als het eenmaal bij het LMA ingeboekt is, dan is het voor altijd geregeld: klaar! Of toch niet? Wat kun je nog  doen als het allemaal netjes is weg geboekt, of in andere termen: is witgewassen?" Harry Kremer (OD R) en Jos Mulder (ODNV)
12:20 uur:.LAVS per 1 juli 2019: Wijziging Bouwbesluit legt verantwoordelijkheid bij laboratoria. LAVS vraagt om verdere professionalisering van bedrijven en omgevingsdiensten. RWS/LAVS-team

12:40 uur:Lunchen/ netwerken

13:40 uur:Particulieren en zelf asbest verwijderen: de provincie Gelderland heeft onderzoek laten uitvoeren naar de wijze waarop particulieren op verantwoorde wijze asbest zelf kunnen verwijderen. Dit heeft geleid tot aanpassingen in websites van gemeenten, omgevingsdiensten en inzamelorganisaties. Ook tot harmonisatie in de brieven en instructies die worden ‘afgegeven’. Zo is laagdrempelig voor de particulier duidelijk gemaakt hoe deze van afval af kan. Walter Klerks ODBN 

14:00 uur.     De IAA 3.0. De Inspectie Alert Asbest is indertijd ontwikkeld via het Programma Informatieuitwisseling Milieu. Later heeft ODNL dit doorontwikkeld. De DCMR heeft nu de volgende versie ontwikkeld. Rein Huibrechtse DCMR 

14:15 uur: Ronde tafels 

In een ronde tafelopstelling- met als doel na te gaan wat nodig is -van jezelf, van de organisatie- om succesvol en via samenwerking de rol van omgevingsdiensten te versterken en het naleefgedrag te vergroten en illegaliteit te voorkomen. De vraag daarbij is: hoe ziet ons/je programma eruit voor het komende jaar?
De tafels staan onder leiding van leidinggevenden van een van de Omgevingsdiensten. Hiermee wordt de afstemming met het vakberaad toezicht ODNL, waar zij deel vanuit maken, georganiseerd. De gesprekken aan de tafels moeten leiden tot adviezen voor de managers en/of medewerkers om de taakuitvoering op een hoger plan te brengen bij alle OD’s

  1.  Proces afhandeling calamiteiten (Salvage zal in de ochtend toelichting geven op het lopende project samen met 5 OD’s)
  2. Proces toetsen, toezicht en handhaven; gelijk speelveld voor bedrijven? (Hoe voer je de basistaak uit gegeven advies aan OD Haaglanden en gemeente Den Haag)
  3. Proces ketentoezicht (In de ochtend toelichting over witwassen bij asbest, verdieping/gerichtheid in de aanpak)

15:15 uur:  Plenaire terugkoppeling per groep. Reactie van de zaal.
15:45 uur:  Netwerken onder het genot van een hapje en een drankje
16:00 uur:Afsluiting

Kosten

Voor de prijs van deze netwerkbijeenkomst verwijzen wij u naar tarieven.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen via e-mailadres opleidingen@ofgv.nl.

Aanmelden netwerkdag

Klik in onderstaande tabel op de datum en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze netwerkdag.