EmailLinkedIn

Menu

Permanente her- en bijscholing domein II Milieu Grijs module 3 (2 dagen)

Wilt u alles weten over hoe een opsporingsonderzoek moet worden toegepast en aan welke wettelijke eisen een proces-verbaal moet voldoen? Deze cursus geeft u alle kennis om voor het externe examen bij Exth te kunnen slagen.

Doelgroep

Bent u een buitengewoon opsporingsambtenaar en werkzaam bij een overheidsinstantie? Bent u werkzaam in het ‘grijze’ spoor? Dan is deze cursus geschikt voor u.

Instroomeisen

• Nieuwe cursist: Basisopleiding buitengewoon opsporingsambtenaar
• Overige cursisten:- Afgelopen vijf jaar de PHB gevolgd of de vervolgopleiding

Programma

U leert meer over:
Een aantal toetstermen zullen op praktische wijze worden behandeld zodat naast de theorie ook de bijbehorende vaardigheden aan bod komen. Hierdoor wordt de cursus afwisselend, interactief en ontstaat extra verdieping op de materie. Dag 2 zal helemaal in het teken staan van optreden. Het examen zal op deze manier geoefend worden. Door de individuele aandacht is er ruimte voor ongeveer 8 cursisten per cursusblok.

Dag 1: theorie en casuïstiek
Theorie:

 • Veranderde wetgeving m.b.t. de boa.
 • Uitleg combi bon
 • Uitleg feitenboekje
 • Aandachtspunten de-escalerend optreden (van der Steen methode)
 • Aandachtspunten open en gesloten vragen
 • Aandachtspunten waarheidsvinding
 • Aandachtspunten redenen van wetenschap
 • Aandachtspunten rechten van de verdachte
 • Aandachtspunten strafrechtelijke procedure, bezwaar en beroep

Casuïstiek:

 • Zoeken feitencodes in feitenboekje
 • opmaken combi bon a.d.h.v. door Exth vastgestelde examen casussen. Deze bon wordt ingeleverd en  beoordeeld door de docent. De cursist krijgt hier feedback op.

Dag 2: praktijk/examentraining met acteur

Deel 1 (9.30 – 11.00): Het oefenen van omgaan met lastig gedrag en de-escalerend optreden.
Deel 2 (11.15 -16.15): Examentraining

Iedere cursist krijgt één van de volgende casussen:

 • Storten van afval
 • verbranden van afval
 • slopen gebouw met asbest zonder melding
 • bouwstoffen toepassen zonder melding
 • veroorzaken geluidshinder

Examentraining

 • Ontvangst, instructie en voorbereiding. 20 min
 • Sanctionerend gesprek 15 min
 • Uitwerken examendocument proces-verbaal of combi bon   20 min                 

Alle binnen door ExTH gestelde tijd.

Beoordeling:
Iedere cursist krijgt feedback over zijn optreden en wordt de ingevulde combi bon/proces-verbaal beoordeeld en besproken,

Resultaat

Na afronding van deze cursus beschikt u over alle kennis om voor het externe examen Exth te kunnen slagen.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 2 dagen.
De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Data en locatie

16 en 23 januari 2019 in Lelystad
25 maart en 1 april 2019 in Domburg
26 maart en 2 april 2019 in Domburg

Data en locatie zijn afhankelijk van actueel cursusaanbod.

Kwaliteit

Kwaliteit wordt geborgd door voortdurende actualisatie van de lesstof.

Toetsing en lesmateriaal

De cursus is de voorbereiding op het externe examen wat wordt afgenomen door Exth. Iedere cursist is verplicht dit examen te volgen. Daarnaast ontvangt elke cursist een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

€ 649,- per persoon excl. 21% BTW.

 • U ontvangt de factuur na afloop van de cursus
 • Wilt u dat wij het examen bij Exth voor u organiseren, brengen wij de examenkosten á €213,- (volgens tarief Exth 2018) in rekening.


Aanmelden

Klik in de onderstaande tabel op het datum en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor de cursus