EmailLinkedIn

Menu

Permanente her- en bijscholing domein II Milieu Groen module 3 (2 dagen)

Tijdens deze cursus leert u alles over de theorie en de praktijk van  het ‘groene’ spoor bij een opsporingsonderzoek. Deze cursus bereid u voor het externe examen van Exth.

Doelgroep

Bent u een buitengewoon opsporingsambtenaar en voert u o.a. handhaving uit op het gebied van groene en milieuwetgeving, wetboek van strafrecht, APV, PLV of visserijwetgeving? Dan is deze cursus geschikt voor u.

Instroomeisen

Nieuwe cursist:  Basisopleiding buitengewoon opsporingsambtenaar
Overige cursisten: Afgelopen vijf jaar de PHB gevolgd of de vervolgopleiding

Programma

U leert meer over: 
Een aantal toetstermen zullen op praktische wijze worden behandeld zodat naast de theorie ook de bijbehorende vaardigheden aan bod komen. Hierdoor wordt de cursus afwisselend, interactief en ontstaat extra verdieping op de materie. Dag 2 zal helemaal in het teken staan van optreden. Het examen zal op deze manier geoefend worden. Door de individuele aandacht is er ruimte voor ongeveer 8 cursisten per cursusblok.

Dag 1: theorie en casuïstiek
Theorie:

 • Veranderde wetgeving m.b.t. de boa.
 • Uitleg combi bon
 • Uitleg feitenboekje
 • Aandachtspunten de-escalerend optreden (van der Steen methode)
 • Aandachtspunten open en gesloten vragen
 • Aandachtspunten waarheidsvinding
 • Aandachtspunten redenen van wetenschap
 • Aandachtspunten rechten van de verdachte
 • Aandachtspunten strafrechtelijke procedure, bezwaar en beroep

Casuïstiek:

 • Zoeken feitencodes in feitenboekje
 • Opmaken combi bon a.d.h.v. door ExTH vastgestelde examen casussen. Deze bon wordt ingeleverd en beoordeeld door de docent. De cursist krijgt hier feedback op.

Dag 2: praktijk/examentraining met acteur
Deel 1 (9.30 – 11.00) Het oefenen van omgaan met lastig gedrag en de-escalerend optreden.
Deel 2 (11.15 -16.15) Examentraining

Iedere cursist krijgt één van de volgende casussen:

 • Storten van afval
 • handelen in strijd met geslotenverklaring
 • zich begeven buiten wegen en paden
 • MTB-er op verboden grond
 • vissen zonder vispas

Examentraining

 • Ontvangst, briefing en voorbereiding  10 min
 • Sanctionerend gesprek en  invullen voorkant combi bon  15 min
 • Uitwerken redenen van wetenschap.  15 min

Alle binnen door ExTH gestelde tijd.

Beoordeling:
Iedere cursist krijgt feedback over zijn optreden en de ingevulde combi bon wordt beoordeeld en besproken.

Resultaat

Na afronding van deze cursus bent u voorbereid op het externe examen bij Exth.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 2 dagen. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Data en locatie

7 en 14 januari Bij OFGV in Lelystad
22 en 29 januari bij OFGV in Lelystad

Data en locatie zijn afhankelijk van het actuele cursusaanbod.

Kwaliteit

De kwaliteit van de cursus wordt geborgd door voortdurende actualisatie van de lesstof.

Toetsing en lesmateriaal

De cursus is de voorbereiding op het externe examen wat wordt afgenomen door Exth. Iedere cursist is verplicht dit examen te volgen. Daarnaast ontvangt elke cursist een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

€ 649,- per persoon excl. 21% BTW.

 • U ontvangt de factuur na afloop van de cursus
 • Wilt u dat wij het examen bij Exth voor u organiseren, brengen wij de examenkosten á €213,- (volgens tarief Exth 2018) in rekening.

Aanmelden

Klik in de onderstaande tabel op het datum en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor de cursus.