EmailLinkedIn

Menu

045 Verdiepingscursus Activiteitenbesluit voor toezichthouders (3 dagen)

Wilt u meer inzicht krijgen in de specifieke aspecten van het Activiteitenbesluit en andere relevante regelgeving? Is verdiepende kennis van het Activiteitenbesluit voor u van belang? Volg dan deze cursus!

Doelgroep

Bent u een toezichthouder of handhaver Milieu of bent u een inspecteur met een generale/integrale taakstelling met basiskennis van het Activiteitenbesluit? Dan is deze cursus van toepassing voor u.

Instroomeisen

  • Basiskennis Activiteitenbesluit en het Bor, aantoonbaar door vooropleiding en/of functie.
  • Werkervaring is niet vereist.

Programma

Het programma is verdeeld over 3 dagen. Tijdens de cursus leert u onder andere meer over:

  • Werking van het besluit, type inrichtingen;
  • Instrumenten;
  • Jurisprudentie;
  • Het Activiteitenbesluit en dwarsverbanden met bijvoorbeeld: het Bouwbesluit, Besluit bodemkwaliteit en algemene regels van de Wet milieubeheer.

Resultaat

Na afronding van deze cursus:

  • Bent u een expert op het gebied van het Activiteitenbesluit;
  • Kunt u het Activiteitenbesluit correct toepassen samen met de regelgeving waar in het besluit naar wordt verwezen.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 3 dagen. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B Generieke deskundigheidsgebieden.

Toetsing en lesmateriaal

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie

De cursus vindt plaats op: 14, 21 en 28 maart 2019.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.