EmailLinkedIn

Menu

105B Verdiepingscursus Bodemenergie

De verdiepingscursus wordt aan de hand van cases nader ingegaan op de relevante zaken m.b.t. Vergunningverlening en Toezichthouden bij de realisatie en het in bedrijf hebben van gesloten bodemenergiesystemen.

Doelgroep

Bent u werkzaam bij een Omgevingsdienst en actief op het gesloten bodemenergiesystemen? Dan is deze cursus geschikt voor u.

Instroomeisen

 • Basiskennis bodem en bodemenergie.  Aantoonbaar door vooropleiding en/of functie;
 • Van belang daarbij is dat men in de praktijk, direct dan wel indirect, betrokken is bij zaken waar de inzet van duurzame energiesystemen zoals gesloten bodemenergiesystemen aan de orde is.

Programma

U leert meer over:

 •  Indieningsvereisten
 • Omgaan met WKO-Tool en EED berekeningen aan gesloten systemen
 • Beoordelen van ingediende SPF
 • Interferentie, open- en gesloten systemen
 • Interferentie tussen gesloten systemen onderling en met open systemen
 • Organisatie rond melding, vergunningverlening, handhaving en praktijkervaringen.

Hiermee wordt een breed inzicht verkregen in de verschillende typen van bodemenergiesystemen en bijkomende randvoorwaarden

Onderstaand onderdelen worden in de cursus aan de hand van een Casus behandeld:

 • Casus indieningsvereisten
  o Belang van registratie
  o Hoe ga je om met de WKO Tool
  o Hoe beoordeel je een EED-berekening

 •  Casus SPF
  o Wat zegt de SPF wel/niet?
  o Beoordeling ingediende SPF bij de aanvraag

 • Casus Interferentie
  o Interferentie open- en gesloten systemen

 • Praktijkervaringen
  o Hoe organiseer je vergunningverlening en handhaving
  o Ervaringen vanuit de praktijk


Resultaat

Aan het eind van deze cursus:

 • Heeft u een breed inzicht verkregen in de verschillende typen van bodemenergiesystemen en bijkomende randvoorwaarden.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 2 dagdelen. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

- Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B, Generieke deskundigheden, Milieu

Toetsing en lesmateriaal

De cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt.

Kosten

De prijs voor deze cursus wijkt af van ons standaard bedrag. De kosten bedragen € 550,-

Data en locatie

Data maken we nog bekend.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.