EmailLinkedIn

Menu

032A Cursus handhavingsaspecten nieuwe wet Natuurbescherming

Bron: Opleidingen OFGV

Leer alles over de nieuwe wet Natuurbescherming

Wilt u alles weten over de nieuwe wet Natuurbescherming? Met deze cursus leert u meer over de instrumenten van de natuurwetgeving en de relevante wetgeving. Kom erachter wat de relatie is tussen de wet Natuurbescherming en de Wet algemene omgevingsrecht en word een expert!

Doelgroep

Bent u werkzaam als toezichthouder of boa in het veld? Bijvoorbeeld bij Waterschap, Omgevingsdienst, gemeente of terreinbeherende organisatie?
Dan is deze cursus voor u van toepassing.

Instroomeisen

 • Algemene kennis van toezicht en handhaving, handhavingsinstrumenten, proces-verbaal etc., aantoonbaar door vooropleiding en/of functie;
 • Werkervaring is niet vereist maar wel een pre. De cursus is praktijkgericht.

Programma

U leert meer over: 

 • WABO en aangehaakte toestemming;
 • De verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming;
 • Het begrip “Opzet" in de Wet natuurbescherming;
 • Aanwijzing ambtenaren Wet natuurbescherming;
 • Bevoegdheden toezichthouder, bevoegdheden BOA;
 • De relatie tot de Wet Economische Delicten.

Resultaat

Na afronding van deze cursus:

 • Heeft u kennis van de opbouw van de natuurwetgeving en het handhavingsinstrumentarium.
 • Kunt u deze kennis toepassen bij het uitoefenen van toezicht in de Wabo.
 • Weet u hoe de natuurwetgeving in casemanagement moet worden toegepast.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 1 dag. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo

- Kwaliteitscriteria 2.1, Deel B Casemanagement en basiskennis Groen en ecologie

Toetsing en lesmateriaal

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie

Data volgen nog.

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.