EmailLinkedIn

Menu

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

In een bijeenkomst van een dagdeel wordt de hoofdlijn van de wet besproken en komen zaken als planning, werking van het private stelsel, bouwbesluit toets vrije bouwwerken, etc. aan de orde.

Doelgroep

Medewerkers bouw- en woningtoezicht, veiligheidsregio’s of omgevingsdiensten belast met vergunningverlening of toezicht in de bouw.

Programma

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Hoe komt het nieuwe stelsel er uit te zien?
  • Wat is de planning en met welke bouwwerken wordt begonnen?
  • Wat is een ‘instrument voor kwaliteitsborging’ en welke eisen worden daar aan gesteld?
  • Welke taken heeft de gemeente in het nieuwe stelsel?
  • Kan je als gemeente nog handhaven als het toch fout gaat?
  • Wat is de impact van de stelselwijziging op de gemeentelijke organisatie?
  • Mag iedereen zich straks zo maar kwaliteitsborger noemen en hoe zit dat met die slager die zijn eigen vlees keurt?

Resultaat

Na deze voorlichtingsbijeenkomst bent u weer op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Opleidingsduur en studiebelasting

De cursus duurt 1 dagdeel. De studiebelasting bevat enkel de contacturen van de cursus.

Wabo


Toetsing en lesmateriaal

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname. Eventueel lesmateriaal wordt door de OFGV tijdig aan u verstrekt

Kosten

Voor de prijs van deze cursus verwijzen wij u naar tarieven.

Data en locatie

Data en locatie zijn afhankelijk van het actuele cursusaanbod.

Data maken we nog bekend

 

Aanmelden cursus

Klik in onderstaande tabel op de datum van uw keuze en vul daarna het inschrijfformulier in om u aan te melden voor deze cursus.