EmailLinkedIn

Menu

Klachtenregeling

De ODNL Academie hecht grote waarde aan een correcte benadering van haar relaties. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de manier waarop contact met u wordt onderhouden en het verloop van de dienstverlening.

Hoe dient u een klacht in?

Als u van mening bent dat wij tekort zijn geschoten in onze dienstverlening en de ODNL Academie of de opleiding niet aan uw verwachting heeft voldaan, willen we ons uiteraard inspannen om het op te lossen.

Heeft uw klacht betrekking op opleidingsactiviteiten? Dan kunt u uw klacht schriftelijk of elektronisch indienen bij uw opleidingsmanager uiterlijk drie maanden na het ontstaan van uw klacht. Dit kan door te mailen naar opleidingen@ofgv.nl. Als u niet binnen drie maanden uw klacht indient kan dit tot gevolg hebben dat u uw recht terzake verliest, conform onze Algemene Leveringsvoorwaarden.

Na ontvangst van uw klacht, beroep of bezwaar ontvangt u binnen zeven werkdagen een bevestiging van het opleidingsmanagement waarin ook het vervolg van de procedure wordt geschetst. Tevens wordt uw klacht geregistreerd en bewaard voor de duur van één jaar en wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Als uw klacht niet betrekking heeft op de opleidingsactiviteiten of wanneer uw eerder ingediende klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan dient u uw klacht in, t.a.v. de heer P.M.R. Schuurmans, directeur.

Adresgegevens:
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
T.a.v. Dhr. P.M.R. Schuurmans
Postbus 2341
8203 AH LELYSTAD

De ODNL Academie streeft ernaar tot een oplossing te komen binnen een uiterlijke termijn van twee maanden na ontvangst van uw klacht. Mocht deze termijn naar inschatting niet haalbaar zijn dan zal de ODNL Academie u daarover schriftelijk informeren en aangeven met welke termijn de klachtafhandeling verlengd wordt. Indien na overleg niet tot een oplossing van de klacht gekomen kan worden, zal de ODNL Academie uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie algemeen waarbij de ODNL Academie is aangesloten. Uitspraken van de geschillencommissie zijn te allen tijde en voor beide partijen bindend en dienen ook als zodanig te worden opgevolgd (Algemene Leveringsvoorwaarden). 

Waaraan moet de klacht voldoen?

Probeert u zo volledig en helder mogelijk te zijn bij het omschrijven en motiveren van uw klacht om een correcte afhandeling te bespoedigen.

Voor een adequate behandeling van de klacht moet u in ieder geval het volgende opnemen:

  • een omschrijving van de klacht;
  • de naam van de persoon en/of opleidingsactiviteit op welke de klacht betrekking heeft;
  • de datum waarop de gedraging waar de klacht over gaat heeft plaatsgevonden;
  • kopieën van stukken die van belang zijn voor uw klacht;
  • uw naam en adres;
  • uw handtekening en de datum van ondertekening.

ODNL Academie klachtenregeling, 2020