EmailLinkedIn

Menu

Over ons

OFGV

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is een regionale uitvoeringsorganisatie werkzaam op het gebied van milieu. Dit geldt voor groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk, toezicht op zwemwater, Wabo en het omgevingsrecht.

Kenniscentrum OFGV

Het Kenniscentrum van de OFGV biedt een gevarieerd cursus- en opleidingsprogramma aan. Het cursusprogramma is bedoeld voor medewerkers van overheidsorganisaties werkzaam op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu. Het Kenniscentrum voorziet in de behoefte om medewerkers bij Omgevingsdiensten goed op te leiden en te laten voldoen aan de gestelde criteria.

Kenniscentum is CRKBO geregistreerd 

De kwaliteit van opleidingen is geborgd door certificering en inschrijving in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Er wordt daarbij lesgegeven door (CRKBO) gecertificeerde docenten met praktijkervaring. Het merendeel van de opleidingen voldoet aan de WABO-kwaliteitscriteria 2.2.