HBO Omgevingskunde

Praktijkgerichte opleiding die aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden

Samen met en in opdracht van de OFGV hebben Avans+ en Hogeschool Van Hall Larenstein een maatwerkopleiding ontwikkeld voor omgevingsdiensten.

In een volledig programma van acht modules met praktijkonderwijs, ondersteund door theorie, kunt u een getuigschrift Associate Degree behalen. Daarna kunt u eventueel doorstuderen voor het bachelordiploma. Losse modules volgen kan ook, dan ontvangt u per module een certificaat.

Omgevingskunde bij Kenniscentrum OFGV

  • Met deze studie voldoet u aan het vereiste HBO-niveau zoals vastgelegd in de kwaliteitscriteria 2.1.
  • Sluit aan op de dagelijkse praktijk van de VTH-medewerker.
  • Opgezet in samenwerking met Avans+ en Hogeschool Van Hall Larenstein.
  • Leidt tot een door de branche en NVAO erkend diploma: Associate Degree of bachelor.
  • Erkent werkervaring als bewijs voor competentiegroei.

Actuele modules

De module Omgevingswet start in maart 2018. Bij voldoende animo start dan ook nog een keer de module Energie. Klik hier voor meer informatie over de afzonderlijke modules.