HBO Omgevingskunde

Praktijkgerichte opleiding die aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden

Samen met en in opdracht van de OFGV hebben Avans+ en Hogeschool Van Hall Larenstein een maatwerkopleiding ontwikkeld voor omgevingsdiensten.

In een volledig programma van acht modules met praktijkonderwijs, ondersteund door theorie, kunt u een getuigschrift Associate Degree behalen. Daarna kunt u eventueel doorstuderen voor het bachelordiploma. Losse modules volgen kan ook, dan ontvangt u per module een certificaat.

Omgevingskunde bij Kenniscentrum OFGV

  • Met deze studie voldoet u aan het vereiste HBO-niveau zoals vastgelegd in de kwaliteitscriteria 2.1.
  • Sluit aan op de dagelijkse praktijk van de VTH-medewerker.
  • Opgezet in samenwerking met Avans+ en Hogeschool Van Hall Larenstein.
  • Leidt tot een door de branche en NVAO erkend diploma: Associate Degree of bachelor.
  • Erkent werkervaring als bewijs voor competentiegroei.

Actuele modules

De module Externe Veiligheid start op 6 september 2018. Deze module gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. Klik hier voor meer informatie over de afzonderlijke modules.