EmailLinkedIn

Menu

Vakopleiding Omgevingskunde Toezicht & Handhaving

Het uitvoeren van het vak toezicht en handhaving met als onderdeel milieu kon je tot voor kort niet leren via een erkende MBO of HBO opleiding. Er bestond simpelweg geen opleiding voor. Dit veroorzaakt een gat tussen wat mensen leren op hun opleiding en wat ze moeten kunnen voor het daadwerkelijk uitvoeren van het werk in de praktijk. Om dit ‘gat’ op te vullen heeft de OFGV de basis gelegd voor de vakopleiding Omgevingskunde Toezicht & Handhaving. Deze interne opleiding is gebaseerd op het klassieke gildeleren waarbij een ‘leerling’ wordt opgeleid door een ‘meester’ in het vak. Naast de theorie leren ze ‘het vak’ van medewerkers die veel kennis en praktijkervaring hebben.

Vakopleiding

Het Gildeleren heeft uiteindelijk geresulteerd in een vakgerichte (praktijk)opleiding. De OFGV heeft in samenwerking met 7 andere omgevingsdiensten en ODNL  deze opleiding ontwikkeld. Inmiddels lopen bij meerdere omgevingsdiensten, waaronder de OFGV, pilots met zowel trainees als nieuwe medewerkers.

Waarom een praktijk opleiding?

Het uitvoeren van toezicht en handhaving blijkt in de praktijk zeer uiteenlopend en divers. Naast inhoudelijke kennis is het daarom van belang om ook praktijk ervaring op te doen en werkwijzen met elkaar af te stemmen. Daarbij streven omgevingsdiensten naar meer uniformiteit en standaardisering binnen toezicht en handhaving. Dit komt de kwaliteit van toezicht en handhaving ten goede. Ook is binnen het werkveld sprake van vergrijzing. De kennis, kunde en ervaring die bij veel senioren aanwezig is willen we daarom optimaal benutten en gebruiken. De senioren uit het werkveld (meesters) worden dan ook ingezet om anderen (leerlingen) het vak in de praktijk te leren.

Opzet

De vakopleiding omgevingskunde T&H is zoals hierboven vermeld gericht op leren in de praktijk. Medewerkers kunnen instromen als ze van school komen of vanuit een andere branch bij de OFGV komen werken. De opleiding duurt ongeveer 2 jaar. Op basis van kennis en ervaring kan iemand er korter of langer over doen. Het eerste jaar gaat voornamelijk om oriëntatie en ontwikkeling. Naast het meelopen in de praktijk komen ook een aantal vaste basisonderwerpen aan bod door middel van trainingen. Het tweede jaar gaat over verdieping op specialisaties op MBO+/HBO niveau. Deze fase van de opleiding moet nog worden doorontwikkeld.

Om deze praktijkopleiding in theorie te ondersteunen is er  onder andere een basiscursus trainees & young professionals ontwikkeld. Meer informatie over  en inschrijven voor deze cursus kunt u vinden op onze site: cursus trainees & young professionals.

Examen

De opleiding wordt afgesloten met een officieel en onafhankelijk afgenomen praktijkexamen op locatie. De nadruk ligt daarbij op het uitvoeren van het werk in de praktijk (competenties). Bij het goed doorlopen van het examen volgt een diploma/certificaat. De eerste medewerkers hebben inmiddels hun certificaat ontvangen.

Coach & Praktijkbegeleiders

Iedere medewerker wordt tijdens zijn/haar opleiding gekoppeld aan een vaste, interne coach. Daarnaast zijn er collega’s beschikbaar als praktijkbegeleider. Ze bieden ondersteuning in de vorm van meekijken, intervisie of coaching.

Nieuwsgierig

Wil je meer weten over deze opleiding?Of ken je mensen die wellicht geïnteresseerd zijn neem dan contact op met a.van.den.hoek@ofgv.nl of opleidingen@ofgv.nl voor meer informatie.